HABERLER

Teacher Training Kursları

Posted by Admin 6 years ago on Saturday, 28 Nov 2015

Teachering English as a Foreign Language : Yabancı dil olarak İngilizce öğretmedir.


İngilizce Öğretimi için birçok kısaltma kullanılmaktadır. Bunlar EFL, ESL, TEFL, TESL, TESOL, ELT vb’dir.


ELT : English Language Teaching (İngiliz Dili Öğretimi). Anadili İngilizce olan veya olmayan öğrencilerin  İngilizce öğreniminin tüm formlarını kapsar.


EFL : English as a Foreign Language (Yabancı dil olarak İngilizce). Ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce öğrenimi anlamına gelir.


ESL : English as a Second Language (İkinci dil olarak İngilizce). Anadili İngilizce olmayan öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizce öğrenimidir.


ESOL : English for Speakers of Other Languages (Diğer dilleri konuşanlar için İngilizce) Anadili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce öğrenimidir.


EAL : English as an Additional Language (Ek dil olarak İngilizce)


TEFL : Teaching English as a Foreign Language (Yabancı dil olarak İngilizce Öğretimi). Anadili İngilizce olmayan öğrencilere İngilizce öğretimi.


TESL : Teaching English as a Second Language (İkinci dil olarak İngilizce öğretimi).


TEAL : Teaching English as an Additional Language (Ek dil olarak İngilizce öğretimi).


TESOL : Teaching English to Speakers of Other Languages (Diğer dilleri konuşanlara İngilizce Öğretimi).